#sistabriefen We can do it!

#sistabriefen är viktigare än konkurrens. Så resonerade Louise Dackwart byråledare på Sandberg Trygg och tog initivativet till ett gränsöverskrivande samarbete mot trakasserier och ojämställda förhållanden i vår bransch. Tillsammans hjälps vi åt för att bli bättre på att få syn på och ge verktyg för att förändra dåligt beteende i våra företag.

Vilka är vi?

Vi är du och jag och alla som jobbar i kommunikationsbranschen i Göteborg. Vi jobbar tillsammans för att skapa företagskulturer där allas upplevelser räknas.

Vi vill gärna bli fler! Hör av dig till tillsammans@byrasamarbetet.se

Vad gör vi?

Vid första mötet i december 2017 deltog byråledare från ett trettiotal byråer. I mars 2018 är vi xx och har redan haft xx gemensamma möten och workshops. Vi vill sätta en gemensam standard, ”Code of Conduct” för kommunikationsbranschen. Vi jobbar i det stora och det lilla. Och vi hjälps åt. Alla ska kunna vara trygga på jobbet utan att utsättas för trakasserier, härskarteknik och orättvisor. Vi hoppas såklart att vi kan inspirera våra kollegor i resten av Sverige att också gå ihop och göra något på allvar.

WE CAN DO IT!