samarbetet1170
-,

Göteborg svarar på #sistabriefen

#sistabriefen är viktigare än konkurrens. Så resonerade Louise Danckwardt byråledare på Sandberg Trygg och tog initiativet till ett gränsöverskrivande samarbete mot trakasserier och ojämställda förhållanden i vår bransch. Tillsammans hjälps vi åt för att bli bättre på att få syn på och ge verktyg för att förändra dåligt beteende i våra företag.