Kunden har
inte alltid rätt.

Vi ska verka för en respektfull och jämställd relation mellan oss och såväl uppdragsgivare som leverantörer.

Det är inte bara de egna kollegorna som spelar in på jämställdheten. Den här branschen bygger på relationer med kunder. Vi lunchar, bjuder in till seminarier och går på mingel. Utan relationen med kunden har vi ingen verksamhet. Men relationer bygger på ömsesidig acceptans och respekt. Och vi kan inte acceptera eller respektera sexistiska kunder.

Kanske tar det sin form i objektifierande eller förminskande kommentarer på möten. Kanske efterfrågar kunden bara seniora manliga projektmedlemmar. Kanske är det ett antagande att kvinnan i mötesrummet är ansvarig för fikat eller anteckningarna. Oavsett så är det inte okej. Och vi vågar säga ifrån när något är fel.

Genom att uppmuntra kunden till jämställda arbetsgrupper och kommunikation, utbilda kunden i frågan och ifrågasätta, tar vi ett första steg i rätt riktning.

Delmål
  • Inte ha några kunder som är uppenbart sexistiska – våga tacka nej och hänvisa till värderingsskillnader.

  • Alltid dokumentera eventuella inträffade händelser.

  • Våga ifrågasätta kunden som ber om uppenbart sexistiska kampanjer och dyl.

Tips för att nå målen
  • Hålla seminarier som kopplar till jämställdhet och särskilt bjuda in personer/kunder som kan ha extra nytta av det.

  • Utbilda kundansvariga i härskartekniker och civilkurage.

  • Sätt upp och mät mål som handlar om jämställdhetsaspekter i projekt.


Inga
övergrepp.

Framtiden är
medveten.

Klimat kommer
uppifrån.

Vardagen blir
tryggare.

Det spelar
roll.

Karriär är
för alla.

Branschen får
bättre rykte.

Kunden har
inte alltid rätt.

Det lönar
sig.