Vad vi gör

Vid första mötet i december 2017 deltog byråledare från 23 byråer. I mars 2018 är vi 55 byråer och har redan haft en rad gemensamma möten och workshopar. Vi vill sätta en gemensam standard, ”Code of Conduct” för kommunikationsbranschen. Vi jobbar i det stora och det lilla. Och vi hjälps åt. Tillsammans.

Alla ska kunna vara trygga på jobbet utan att utsättas för trakasserier, härskarteknik och orättvisor. Vi hoppas såklart att vi kan inspirera våra kollegor i resten av Sverige att också gå ihop och göra något på allvar.

WE CAN DO IT!

 

Detta är på gång

180413 Lunchföreläsning om härskarteknik med retorikexperten Elaine Eksvärd
180410 Workshop kring gemensam standard, ”Code of conduct”

Detta har gjorts

180228 Tredje mötet – Avstämning och beslut
180124 Arbetsgrupp för gemensam code of conduct startad och arbetet påbörjat
180124 Arbetsgrupp för föreläsningsdag startad och arbetet påbörjat
180122 Andra mötet – Workhop: Vilka är de första stegen vi skall ta?
171218 Artikel i Resumé
171218 Första mötet med 24 deltagande byråer – Var står vi?
171204 Byråsamarbetet föds
171128 #sistabriefen anländer