Föreläsningar

Att utbilda oss och hålla diskussionen levande är två av förutsättningarna för att vi tillsammans skall kunna leva upp till Byråkoden. Därför anordnar vi en serie föreläsningar i ämnen kopplade till Byråkoden för alla anställda på de deltagande byråerna.

Kommande föreläsning

Januari 2019: vi återkommer med talare och ämnen

Tidigare föreläsningar

September 2018: Genusfotografen – Om genus och bilder
April 2018: Elaine Eksvärd – härskarteknik