6 januari 2020

Samarbetets timeline

En introtext om timelinen...

Detta är på gång

April: Lunchföreläsning med Eleine Ekeswärd April: Workshop kring gemensam code of conduct

Detta har hänt

180228 Tredje mötet – Avstämning och beslut 180124 Arbetsgrupp för gemensam code of conduct startad 180124 Arbetsgrupp för föreläsningsdag startad 180122 Andra mötet – Vilka är de första stegen vi skall ta? 171218 Första mötet med 24 deltagande byråer – Var står vi? 171204 Byråsamarbetet föds 171128 #sistabriefen anländer