Filmen och bilderna från workshopdagen

coc2

Den 10 april samlade vi 75 kreatörer från 68 byråer, skolor och organisationer för att tillsammans arbeta fram ett första utkast på en gemensam code of conduct för byrågöteborg.

Efter workshopen kommer en mindre grupp frivilliga kreatörer arbeta vidare med materialet för att skapa en tydlig paketering. Vill du vara med i arbetsgruppen? Hör av dig till tillsammans@byrasamarbetet.se.