Branschen får
bättre rykte.

Vi ska göra kommunikation utan förlegad människosyn och som istället utmanar fördomar och är inkluderande.

Sexistisk reklam. Onödig nakenhet. Sälj grej med tjej. Reklam som objektifierar kroppar är något av en dagligvara. Det som syns i allmänna utrymmen blir också accepterat som det sätt det ska vara. Det kan leda till snedvriden kroppsbild, låg självkänsla och dålig självbild för de som tvingas titta på dem – att det är sådär en kropp måste se ut. Samtidigt normaliserar sexistisk reklam sexism i allmänhet. Och inte minst – framställer reklam- och kommunikationsbranschen som en sexistisk sådan.

Genom att aktivt arbeta med att skapa inkluderande reklam och inte visa på stereotyper går det att förändra bilden både av hur kroppar ska vara och hur vår bransch är. En bransch som gör sexistisk reklam ses som sexistisk och förlegad. Och det passar ju inte så bra för en bransch som ständigt pratar om hur kreativ, innovativ och nyskapande den är.

Delmål
  • Öka andelen normkritisk/inkluderande/icke-stereotypisk kommunikation från byrån.

  • Utbilda byråns anställda, genom workshops, utställningar och litteratur.

Tips för att nå målen
  • Använda Annonsrådets checklista för jämställd reklam.

  • Använda Genusfotografens handbok ”Bilder som förändrar världen”.

  • Använda Spoons guide för genusmedvetet foto.


Inga
övergrepp.

Framtiden är
medveten.

Klimat kommer
uppifrån.

Vardagen blir
tryggare.

Det spelar
roll.

Karriär är
för alla.

Branschen får
bättre rykte.

Kunden har
inte alltid rätt.

Det lönar
sig.