Deprecated: Required parameter $post follows optional parameter $field in /customers/5/b/e/byrasamarbetet.se/httpd.www/wp-content/plugins/social-by-realfavicongenerator/includes/lib/class-social-by-realfavicongenerator-admin-api.php on line 430 Det lönarsig. | Byråsamarbetet

Det lönar
sig.

Vår verksamhet ska vägledas av insikten om att aktivt jämställdhetsarbete påverkar lönsamheten positivt.

Ju mer jämställt ett företag är, desto bättre mår personalen. Det säger väl sig självt att förminskande jargong, en omgivning av sunkiga värderingar eller inte få chansen till befordring på grund av ens kön får kvinnor att må dåligt. Och det syns i sjukskrivningstal och personalomsättning. Sjukskrivningar och nyrekryteringar kostar pengar.

Dessutom leder ojämställda förhållanden och ojämn arbetsbelastning till stressade medarbetare, irritation på arbetsplatsen och en minskad kreativ höjd. Och därmed till missnöjda kunder och sämre affärer. Det blir en ond, nedåtgående spiral.

Samtidigt visar flera undersökningar att organisationer med jämställda styrelser har högre lönsamhet. Genom att visa att en menar allvar med en jämn representation av kvinnor och män går det också attrahera hela arbetsmarknaden och därmed få tillgång till den bästa kompetensen. Och med breda arbetsgrupper kommer högre innovationshöjd, lönsamhet och tillväxt.

Delmål
  • Minska antalet kvinnor som sjukskrivs för könsrollsrelaterad stress och därmed även minska kostnaderna för utbetalda sjukförsäkringar.

  • Minska antalet kvinnor som slutar på grund av upplevt glastak eller sunkig kultur och därmed minska kostnaderna för nyrekryteringar, både gällande resurser och annonsering.

  • Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande i beslutsprocesser.

Tips för att nå målen
  • Kartlägg sjuktal när det gäller kön, arbetsroll och anledning. Om det är främst kvinnor som sjukskrivs för saker som stress, undersök om detta beror på ojämställd arbetsmiljö/belastning.

  • Kartlägg personalomsättningen när det gäller kön på den som slutar. Om det främst är kvinnor, undersök om detta beror på ojämställd arbetsmiljö och vad vi kan göra åt det.

  • Kontakta människor som slutat i verksamheten och fråga vilka anledningar som fanns till att de slutade. En annan idé att är fråga personer som tackat nej till en tjänst varför de valt att inte börja.


Inga
övergrepp.

Framtiden är
medveten.

Klimat kommer
uppifrån.

Vardagen blir
tryggare.

Det spelar
roll.

Karriär är
för alla.

Branschen får
bättre rykte.

Kunden har
inte alltid rätt.

Det lönar
sig.