Karriär är
för alla.

Vi ska sträva efter jämställdhet i arbetsgrupper, kompetensutveckling och rekrytering.

Begreppet glastak är inte nytt. Men taket ligger kvar och förhindrar att kvinnor når de högsta positionerna eller de högsta lönerna. Dessutom kan det finnas en låst dörr – det är svårt att bara komma in. Kommunikationsbranschen är nästan ökänd för att rekrytera via kontakter. Nån som känner nån som känner nån. Och ofta känner nån en person som är lik den själv. Det skapar ojämställda arbetsgrupper.

En del av glastaket är tillgången till kompetensutveckling på arbetsplatsen. Kompetensutveckling kan vara både formell, genom utbildningar och kurser, och informell, genom kunskapsöverföring i det dagliga arbetet. Flera undersökningar vittnar om att män får bättre chans till formell kompetensutveckling. Det kan också vara svårt att komma in i nya arbetsgrupper och få den informella kompetensutvecklingen.

Att blanda arbetsgrupper och hålla en transparent rekryteringsprocess kan gynna verksamheten. Innovativa lösningar kommer till i kombinationen av olika kompetenser och egenskaper.

Delmål
  • Säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, får tillgång till samma utvecklingsmöjligheter och att inte bara medarbetare av ett kön får chans till kompetensutveckling.

  • Öka andelen jämställda arbetsgrupper.

  • Säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, har kunskap om verksamhetens budget för kompetensutveckling.

Tips för att nå målen
  • Uppmuntra jämställt till att sätta mål för kompetensutveckling, upprätta tydliga planer med medarbetare, avsätta tid och medel för formell kompetensutveckling.

  • Kartlägga vilka medarbetare som kompetensutvecklas och aktivt arbeta för att jämställa utvecklingen, exempelvis genom att direkt föreslå kompetensutveckling för medarbetare av det kön som ej utvecklas i samma utsträckning.

  • Etablera transparenta rekryteringsprocesser, gärna anonyma till en början för att fokusera på kompetensen utan att påverkas av ex. namn eller kön.

  • Utannonsera lediga tjänster och annonsera i otypiska kanaler för att nå en bredare målgrupp.

  • Aktivt arbeta för jämställda arbetsgrupper och samarbeten genom att fråga sig vilken arbetsgrupp som kan passa till vilken uppgift.

  • Var flera som medverkar vid rekrytering och intervju, så det speglar organisationen. Då kommer olika perspektiv och åsikter tas tillvara.


Inga
övergrepp.

Framtiden är
medveten.

Klimat kommer
uppifrån.

Vardagen blir
tryggare.

Det spelar
roll.

Karriär är
för alla.

Branschen får
bättre rykte.

Kunden har
inte alltid rätt.

Det lönar
sig.