Framtiden är
medveten.

Vi ska göra allt vi kan för att öka medvetenheten om sexismens olika uttryck och hur de kan motverkas, för det kommer vara en nödvändighet i framtiden.

Om en inte vet om ett problem är det svårt att göra något åt det. En viktig aspekt av ett aktivt jämställdhetsarbete är att utbilda medarbetarna och se till att de är medvetna om jämställdhetsfrågan, vilket arbete byrån gör för det och hur de själva kan vara en del av utvecklingen.

Historien berättar att framtiden är jämställd. En arbetsplats som inte arbetar med frågan, vare sig på den egna arbetsplatsen eller i resultatet av arbetet, kan ses som bakåtsträvande och medvetet sexistisk. Samtidigt har yngre generationer höga krav på arbetsplatser när det gäller flexibilitet, värderingar och hållbarhet.

Att vara medveten och förstå jämställdhet utifrån flera nivåer kommer helt enkelt vara ett krav i framtiden.

Delmål
  • Öka antalet medarbetare på byrån som är medvetna om jämställdhetsproblematik och hur de kan motverkas.

  • Utveckla en medvetenhet som hjälper byrån att skapa innovation och framtidsanda utifrån jämställdhetsperspektiv.

Tips för att nå målen
  • Säkerställa att all personal är utbildad kring härskartekniker respektive bekräftartekniker.

  • Kontinuerligt distribuera [nån bra bok om ämnet] till alla på byrån.

  • Anordna ett–två utbildningstillfällen för personalen varje år. (ex. Genusfotografen, Maktsalongen, Seher Yilmaz, Make Equal, exempelvis som gästföreläsare på kick-offer.)

  • Kompetensutveckla medarbetare i civilkurage.


Inga
övergrepp.

Framtiden är
medveten.

Klimat kommer
uppifrån.

Vardagen blir
tryggare.

Det spelar
roll.

Karriär är
för alla.

Branschen får
bättre rykte.

Kunden har
inte alltid rätt.

Det lönar
sig.