Det spelar
roll.

Vi ska ta hänsyn till och vara medvetna om de könsroller som kan uppstå på en arbetsplats och ge alla samma förutsättningar för ett sunt förhållande mellan arbete och fritid samt aktivt stödja och uppmuntra ett engagerat och jämställt föräldraskap.

Män och kvinnor hamnar ofta i olika roller på grund av kön. I byråbranschen finns det två vanliga stereotypa roller: Sköna snubben och Duktiga flickan. Sköna snubben är karismatisk, struntar i deadlines och tar det mesta med en klackspark. Duktiga flickan levererar i tid, är detaljorienterad och tar ansvar för saker som ligger utanför hennes arbetsuppgifter. I dessa roller finns sällan samma samma förutsättningar för uppskattning eller möjligheter till utveckling.

Samtidigt är uttaget av föräldraledighet ofta ojämnt, vilket kan påverka både kvinnors ekonomi och mäns förhållande till sin familj. Att arbeta för ett engagerat och jämställt föräldraskap gör att byrån bidrar till både bättre ekonomi för kvinnor och starkare familjeband för män.

Genom att synliggöra könsroller och ojämställda förhållanden blir det lättare att komma ifrån rollerna och skapa sunda förhållanden både kollegor emellan och personligen mellan arbete och fritid.

Delmål
  • Aktivt arbeta för jämställd fördelning av både formella och informella kontorsuppgifter.

  • Säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, får tillgång till samma förmåner och chans till familjebildning.

Tips för att nå målen
  • Kartlägga övertid när det gäller kön, om det främst är kvinnor kan det påvisa att könsroller spelar in i arbetet.

  • Synliggöra de olika roller som kan uppstå på en byrå.

  • Synliggöra osynliga arbetsuppgifter, för att sedan fördela dem så att de blir synliga, följ upp detta och aktivt jobba för att rollerna försvinner.

  • Uppmuntra till ett jämställt föräldraskap.

  • Kontinuerligt lyfta medarbetare av olika kön.


Inga
övergrepp.

Framtiden är
medveten.

Klimat kommer
uppifrån.

Vardagen blir
tryggare.

Det spelar
roll.

Karriär är
för alla.

Branschen får
bättre rykte.

Kunden har
inte alltid rätt.

Det lönar
sig.