Deprecated: Required parameter $post follows optional parameter $field in /customers/5/b/e/byrasamarbetet.se/httpd.www/wp-content/plugins/social-by-realfavicongenerator/includes/lib/class-social-by-realfavicongenerator-admin-api.php on line 430 Vardagen blirtryggare. | Byråsamarbetet

Vardagen blir
tryggare.

Vår arbetsmiljö ska vara fördomsfri, tillåtande och inkluderande, där alla medarbetare arbetar på samma villkor.

I dagsläget har vi arbetsplatser där personer känner sig orättvist behandlade. Informella ledare med osynlig makt kan skapa ojämställdhet på arbetsplatsen. Jargonger, strukturer och osynliga maktpositioner spelar stor roll för arbetsmiljön och hur väl en trivs på jobbet. Det kan vara olämpliga kommentarer som sägs i förbifarten. Härskartekniker på möten eller i kontorsmiljön. Rädslan att säga ifrån för att svaret ändå kommer att bli “så är det på den här arbetsplatsen”.

Att ”så har det alltid varit” är ett uttryck som inte funkar så bra är ganska självklart. Att något har gjorts på ett särskilt sätt tidigare är inte en garant för att det är det bästa alternativet. För att komma framåt måste saker förändras.

Arbetsplatser som jobbar med jämställdhet har också en högre trivsel bland medarbetarna. Och att medarbetare trivs är en förutsättning för lojalitet, kreativitet och god arbetsmiljö. Med en god arbetsmiljö blir vi också attraktivare som arbetsplats. Och på en attraktiv arbetsplats vill fler vara med och vi kan skapa ännu bättre kommunikation.

Delmål
  • Acceptera inte användandet av härskartekniker och övrigt nedvärderande beteende på byrån och istället aktivt arbeta för att öka användandet av bekräftartekniker.

  • Öka känslan av samhörighet och trivsel på arbetsplatsen.

  • Säkerställa att alla medarbetare vet hur de ska gå tillväga om de utsätts för diskriminering eller övergrepp i arbetssammanhang.

  • Ha en nolltolerans mot jargong som kan uppfattas kränkande, sexistisk och exkluderande.

  • Aktivt jobba mot grupperingar och kluster som kan uppfattas negativa och ha påverkan på arbetsplatsens klimat.

Tips för att nå målet
  • Utse en ansvarig för jämställdhet på byrån. Denna person ska säkerställa att jämställdhetsarbetet fortlöper, följs upp och utvecklas. Till denna person kan medarbetare gå om de känner sig diskriminerade, utsatta eller vill lyfta ett utvecklingsområde. Denna personen ska ej vara ansvarig för HR eller vara lönesättande. Denna person måste få avsatt tid för att arbeta med frågan.

  • Upprätta en extern whistleblower-funktion dit alla på byrån kan vända sig.

  • Årligen genomföra anonyma medarbetarenkäter om hur medarbetare upplever arbetsmiljö, arbetsvillkor och ansvarsområden.

  • Kontinuerligt uppmuntra projektledare till att skapa blandade arbetsgrupper för att främja kreativitet och motverka att jargonger uppstår.


Inga
övergrepp.

Framtiden är
medveten.

Klimat kommer
uppifrån.

Vardagen blir
tryggare.

Det spelar
roll.

Karriär är
för alla.

Branschen får
bättre rykte.

Kunden har
inte alltid rätt.

Det lönar
sig.